NÁRODNÍ PROBUZENÍ

 

KDy?

listopad 2023

Kde?

Česká republika

„Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.“

Marek 16:15

Naše vize

„Národní probuzení“ je iniciativa původně započatá službou Connect Disciples Prague (CBH Praha). V rámci této iniciativy jde o to, aby se evangelium během měsíce listopadu 2023 dostalo ke každému člověku v Česku. Nejde nám tedy o jednu velkou evangelizační akci, ale o měsíc oslavy evangelia, kde se lidé budou s evangeliem setkávat všude: v MHD, v novinách, v poštovních schránkách, na billboardech, na sociálních sítích, v médiích i osobně.

Hnutí bezejmenných

Další hnutí svatých bude hnutí bezejmenných.
Věříme, že další hnutí Božího lidu nebude o velkých jménech, ale o jednotlivých věřících, jakými jsme my i vy. Věříme, že každý z nás může být součástí Božího plánu, který Pán chce v Česku a Evropě uskutečnit.

Realizace

Od ledna do května plánujeme první sérii přípravných akcí “National Revival Campů”. Během toho, až do konce srpna, se lidé mohou hlásit do naší koordinační mapy, a to i s mírou svého zapojení – jestli chtějí pomáhat na úrovni města, okresu či kraje. Na konci srpna určíme krajské, okresní a městské vedoucí, kteří budou mít jednotlivé části kampaně na starosti v daných místech. Během listopadu pak chceme dostat evangelium ke každému člověku v Čechách. Očekáváme kampaně po jednotlivých městech s tím, že se lidé budou zvát na čtyři neděle, konkrétně na 5. 11., 12. 11., 19. 11. a 26. 11.  do jednotlivých zapojených sborů. 

Strategie

Uvědomujeme si, že vize je to poněkud velká, a že to nezvládne jednotlivec, ani menší skupina lidí.  Proto jsme s vizí oslovili všechny denominace, jednotlivé sbory i křesťanská média a festivaly. Abychom celé dílo neponechali náhodě, připravujeme také dvě série přípravných akcí, kde budeme církev „mobilizovat“, kde se za celou vizi budeme společně modlit, sdílet se, vyučovat o modlitbě a duchovním boji a půjdeme spolu také evangelizovat (to je dobrovolné samozřejmě). Seznam plánovaných akcí najdete v části „National Revival Campy“. Tento seznam bude postupně aktualizován. Mrknou také může na videa „Jak na to“.

Finance

Kampaně v jednotlivých městech budou hrazeny zapojenými sbory. Vzhledem k tomu, že oslovení lidé budou do těchto sborů směrováni, přijde nám to fér. Kromě toho, lze přispívat i na centrální účet. Tyto peníze půjdou na administraci iniciativy, přípravné akce, část materiálů a případně i na kampaně v krajských městech. Nebojte se do poznámky uvést, na co chcete, aby byly peníze použity. Centrální účet je 2000711397/2010, VS 320; účty pro jednotlivá města budou postupně přidávány na podstránce kontakty.

Přesah

Rozumíme, že jednorázová událost Českou republiku patrně nezmění. Na druhou stranu, měsíc trvající kampaň, během které budeme intenzivně sdílet evangelium, přinese kýžený průlom, a bude katalyzátorem pro duchovní proměnu společnosti a potažmo i pro její morální obnovu. Obzvláště pokud během té doby bude o našem Bohu slyšet a vše bude podpořeno intenzivními modlitbami předem.

Jak se zapojit?

Zapojit se můžete hned několika způsoby:

1/ Můžete se zapojit do mapy, podle které budeme koordinovat finální realizaci Národního probuzení – můžete indikovat míru vašeho zapojení a preferované činnosti – na úrovni kraje, okresu či města.

2/ Iniciativu můžete podpořit modlitebně, což je pro nás taktéž velmi klíčové. Důležité jsou zejména modlitby za jednotu a podle evangelií Matouš 9:38, Lukáš 10:2.

3/ Můžete pomoci s organizací přípravných akcí „National Revival Campů“. Zejména uvítáme pomoc s organizací jednak informovanosti v církvích a také v organizaci na místní, krajské či národní úrovni.

4/ Jakýmkoliv dalším způsobem, jak vás Duch svatý povede. Také sbíráme jednotlivá svědectví pro povzbuzení církve v České republice. Vybraná svědectví potom budou součástí newsletteru „Boží zprávy“ 

5/ Iniciativu můžete podpořit finančně – na centrální účet 2000711397/2010, VS 320, kam můžete posílat peníze, které budou využity na přípravné akce, koordinátory, část materiálů. Později můžete přispívat rovnou ve svém působišti na realizaci ve vašem městě, okresu či kraji.

O nás

Connect Disciples Prague

Cílem Connectu jako služby na vyzbrojování učedníků je dostat na Boží žeň co nejvíce dělníků v co nejkratším čase. 

Všimli jsme si, že běžným cílem církve je zasáhnout lidi, vyzbrojit je a poté je uvolnit pro další službu Pánovi. A právě s vyzbrojením učedníků a s jejich uvolněním pro další službu pomáháme. Duchovní růst lidí, kteří již žijí s Pánem, je totiž klíčový pro šíření evangelia nejen po Čechách, ale i po celém světě.

Vyzbrojený učedník Ježíše Krista musí umět jednat nejen ve fyzickém, ale i v duchovním světě. Proto potřebujeme znát svoji identitu jakožto Božích synů a dcer, svoji pozici v duchovním světě a jeho fungování, a také Boží moc. Chceme tedy vyučování o naší identitě, jakožto Božích synů a dcer, a jednání v moci Ducha pomocí služeb na vyzbrojování učedníků dostat napříč denominacemi do každého okresu České republiky.

Aktuality

National revival campy

Ve spolupráci s místními sbory připravujeme na celý rok akce takzvané National Revival Campy. Přehled těchto akcí, které po republice v dohledné době plánujeme, najdete zde. Pomocí nich chceme církev "mobilizovat", vyučovat a připravit na duchovní boj. Na akce se nemusíte hlásit předem, ale rovnou přijeďte. V případě zájmu pořádání tréninkového kempu u vás nás přímo kontaktujte.