Akce

logo

Mimo šíření evangelia ve společnosti, pracuje Národní probuzení i na tréninku a růstu jednotlivých věřících. Cílem je, aby se v české církevní kultuře stalo šíření Božího království každodenní součástí našeho života.
Již několik let pořádáme napříč Českou republikou Natinal Revival Campy (dříve Connect Training Campy, pod službou Connect) a proběhly již 2 ročníky konference Království nebes. V kalendáři najdete také akce pořádané ve spolupráci s dalšími organizacemi (např. J-camp).

National Revival Campy (NRC)

Tyto akce jsou zaměřené na růst jedlotlivých věřících v oblastech evangelizace, proroctví, autority, identity a dalších aspektech potřebných pro šíření Božího království. Na Nattional Revival Campech však nejde jen o předávání informací, jde hlavně o praxi. Proto je společný čas protkaný praktickými částmi a modlitbami, kdy každý může do jednotlivých oblastí ve víře vstoupit a růst v nich.
NRC jsou zdarma a pro každého. Pokud chcete nějaký uspořádat i ve vašem městě nebo pomoci s jejich přípravou, neváhejte nás kontaktovat na info@connectdisciples.eu.

Koho tam potkáte:

Josef Bajzík

Josef Bajzík

Jan Selnekovič

Honza Selnekovič

Prokop Mejstřík

Prokop & Anetka Mejstříkovi

Boží zprávy

Každý měsíc rozesíláme newsletter Boží zprávy s aktualitami a svědectvími, takže se neváhejte přihlásit k jeho odběru!

Kalendář akcí