Listopad 2023

logo

Během listopadu 2023 proběhla rok připravovaná celorepubliková evangelizační kampaň. Odhadujeme, že se během tohoto měsíce Ježíš dostal „na radar“ 3–5 milionu lidem v naší zemi.  Cíl „dostat evangelium ke každému člověku v ČR“ sice nebyl stoprocentně naplněn, kampaň však považujeme za úspěšnou.

Přípravy a průběh

Představení proběhlo na první ročníku konference Království nebes 2022 (záznam). Během celého roku pak probíhaly na různých místech ČR víkendové akce s názvem National Revival Camp. Mimo zaměření na trénink a vyzbrojování jednotlivých věřících se konaly i obědy, v rámci kterých se vize sdílela. Sestřihy z několika akcí: NRC Olomouc, NRC Zábřeh, NRC Jihlava. V rámci příprav se v Praze uskutečnila během června menší předkampaň – vyjela první tramvaj s částečným polepem a grafiku s Ježíšem jste mohli potkat na několika billboardech a CLV.

Během samotného listopadu se pak kampaň dostala i mimo Prahu (České Budějovice, Liberec, Olomouc, Sušice, Louny, …). Ježíšovu pomocnou ruku a slogany o Boží lásce, pokoji a uzdravení bylo možné vidět na několika MHD, billboardech, v novinách, na autech, … a letáčcích s evangeliem.

Mimo mediální část byl kladen důraz i na osobní setkání. Na několika místech byly veřejné přednášky, intenzivnější evangelizace ve městě, otevřená nedělní shromáždění, promítání filmu, … Vše doprovázeno modlitbami za danou oblast.

Jesus tram

Od sprna roku 2023 brázdila koleje Prahy tramvaj věnovaná Ježíši. Jednalo se o celopolep zvenku i zevnitř s cílem zvýšit povědomí o Ježíši Kristu a křesťanství moderním, nenásilným způsobem. Celý projekt spustil mnohé diskuze na sociálních sítích, dostal se do několika článků a televize Prima o všem natočila reportáž do hlavních zpráv.

Polep Jesus tram byl ukončen na konci ledna 2024. Nic ale nebrání tomu, aby podobný projekt vznikl i ve vašem městě. Podobně se již stalo například i v Českých Budějovicích. S grafikou, výběrem polepu a nákupem rádi poradíme.

Slavnostní zakončení

Závěrečnou listopadovou sobotu proběhlo v Praze slavností zakočení v Betlémské kaply, kterému předcházel Jesus pochod centrem města. Pochod byl iniciován Lady Zikou a byl doprovázen třemi zastaveními, kde se chválil Bůh a sdílelo se evangelium. Podle střízlivých odhadů se zde k oslavě jména Ježíš sešlo kolem 800 věřících.
Zakončení v Betlémské kaply pak bylo hlavně ve znamení chval a vděčnosti. Sdíleli se též vedoucí církví z různých měst promluvil a host Mattheus van der Steen.

Všechna sláva Ježíši!

Ukázka letáčků

Galerie a záznamy

MHD

Auta

Billboardy

Ostatní

Jesus pochod a Betlémská kaple