Co dál?

Jak mohu navázat osobní vztah s Bohem jako s milujícím tátou? Co znamená dát svůj život Ježíši?
Máš podobné otázky? Zde najdeš základy, které ti pomohou začít.

Nový život a vztah s Bohem

Co se stane, když přijmu Ježíše do svého srdce?

V momentě, co se člověk rozhodne pro přijetí Ježíše do srdce, tak dává Bohu svolení k tomu, aby začal v jeho životě pracovat. Člověk se stává jeho dítětem a začíná mu nový život ve všech oblastech tak, jak ho Bůh pro něj stvořil. Všechny špatnosti jsou smazané a začíná Nový život.

Odpuštění

Proč bych měl odpouštět?

Odpuštění by mělo být samozřejmostí v každodenním životě člověka, co žije s Bohem. Neodpuštění je velmi ničivé, působí pro naši mysl jako jed a zabraňuje tak slyšet Boží hlas, jeho vedení a dokonce narušuje zdravé lidské vztahy. V praxi to znamená, že člověk nemá počítat zlo, které mu druhý udělal.

Ježíš člověka k odpuštění vybízí. Vše už totiž bylo odpuštěno skrze milost, kterou pro nás Ježíš vydobyl na kříži.

Křest ve vodě

Co to je křest ve vodě?

Křest ve vodě je symbolem rozhodnutí se pro Nový život v Kristu a očištění od špatností, které člověk udělal. Vstoupením a ponořením do vody se člověk vzdává starého způsobu života a přijímá ten nový. Je to potvrzením víry v Krista Ježíše a závazkem smlouvy s Bohem.

Boží slovo

Proč si číst Bibli?

Bible jako nejdůvěryhodnější a nejznámější pramen na světě je Bohem zjevená vůle pro člověka. Jednoduše řečeno návod, jak má žít zde na Zemi. Pro věřící křesťany je to nenahraditelná kniha, i tak to pro jiné může být kontroverzním spisem. Říká se, že Bible je Živé slovo. V různých situacích nám ukazuje východiska a řešení.

Modlitba

Proč bych se měl modlit?

Modlitba je prostředek, jak komunikovat s Bohem – Stvořitelem, který člověka miluje. Někteří lidé se modlí, aby byli k Bohu blíže, děkují mu za požehnání v jejich životech. Někdo modlitbou sděluje Bohu touhy a potřeby. Modlitba je i útěchou, nadějí a silou v těžkých situacích. Na modlitbu neexistuje žádné pravidlo nebo vzorec, jde to kdykoli a kdekoli, v duchu nebo nahlas. Jsou zde také modlitby v jazycích, které dává Duch Svatý. Hlavní u modlitby je upřímnost a pokora v srdci

Společenství

Proč chodit do církve?

Církev je společenství křesťanů. Je to místo, kde jeden od druhého může načerpat a inspirovat se, jak žije v různých oblastech života a jak se vypořádává situacemi. Součástí jsou i nedělní bohoslužby, kde se lidé společně zaměřují na Boha a jeho charakter. Hrají chvály, zamýšlejí se nad konkrétním tématem formou kázání a povzbuzují se osobními svědectvími. Je to potenciál k budování vztahů s lidmi a Bohem.

Chci se spojit s věřícími lidmi v okolí

Pokud máš zájem poznat Boha více, popovídat si o tom s někým jeden na jednoho nebo jednoduše zajít mezi lidi, kteří Boha znají, neváhej se podívat na mapku níže.

V případě zájmu o setkání přes online platformu, vyplň formulář níže.