O iniciativě

logo

Vznik iniciativy byl úzce spjatý s masivní evangelizační kampaní v listopadu 2023. Národní probuzení ale listopadem neskončilo a dále usilujeme o šíření evangelia ve společnosti. Během roku 2024 je v plánu uspořádat několik měsíčních kampaní napříč republikou. Chceme tak využít nabyté zkušenosti a kontakty ke koncentrovanějšímu zaměření vždy na některé z měst ČR.

Dále je naší touhou podporovat již fungující nebo nově vznikající služby. Věříme, že nynější hnutí Božího lidu se netýká velkých jmen, ale jednotlivých věřících. Každý z nás může být součástí plánu, který chce Pán uskutečnit v České republice a v Evropě.

Měsíční kampaně 2024

Opakování listopadu 2023 ve stejném provedení zatím v plánu nemáme. Rádi bychom ale na proběhlou akci navázali jednotlivými měsíčními kampaněmi po krajských městech ČR. Jednak bychom využili nabrané momentum a dále zalévali to, co bylo v minulém roce zaseto.

Můžeme pomoci nabytými vědomostmi, získanými kontakty, a pravděpodobně i zdroji či jejich zprostředkováním, ale zásadní je zapojení místní církve. Kdo tedy máte zájem udělat takovouto kampaň u Vás, neváhejte napsat, ať můžeme začít plánovat 🙂.

Popis vize 2024

Provedení

Níže je několik úrovní a tipů, které je možné zapojit do takovéto měsíční kampaně ve vašem městě:

 • Mediální úroveň
  • Sociální sítě, billboardy, místní noviny, CLV, plakáty (1 měsíc)
 • Osobní evangelizace
  • Přednášky, promítání filmu, venkovní koncerty
  • V ulicích, na školách, v sociálních zařízeních
  • Perzonální podpora a služba napříč republikou
  • Spolupráce se „Zasáhnout svět“ (např. zapojení RAMů)
 • Závěřečné několikadenní evangelizační shromáždění
  • Pódium na náměstí / v parku – chvály, evangelium, modlitby za nemocné, svědectví.

National Revival Campy

Záměr našich akcí je trénink jednotlivých věřících v evangelizaci Boží mocí, proroctví a upevnění své pozice v Kristu.

Možnost uspořádání takovéto akce nebo akcí v daném regionu před měsíční kampaní vnímáme jako velmi vhodnou součást evangelizace, která by umožnila vyzbrojit další dělníky na připravovaný měsíc. Do programu je také často zahrnut oběd s místními pastory a služebníky, který lze rovnou využít jako koordinační setkání.

Nejedná se však o podmínku pro samotnou kampaň.

Přesah – proměna měst

Nemyslíme si, že za jeden měsíc proměníme celé město skrz na skrz. Věříme ale, že pomůžeme vytvořit nebo podpořit trvalejší služby v daném regionu, které pak budou dále působit v konstantním šíření Božího království.

Pokud máte podobným způsobem na srdci nějaké z ne-krajských měst, podívejte se na toto video. Určitě vás cheme podpořit!

O listopadu 2023

Polepy MHD, billboardy, osobní sdílení evangelia, letáčky, noviny, rádio, televize, … Na těchto všech úrovních a ještě dalších znělo evangelium během měsíce listopadu 2023. Odhadujeme, že se během tohoto měsíce Ježíš dostal „na radar“ 3-5 milionu lidem v naší zemi.

Cíl: „dostat evangelium ke každému člověku v ČR“ sice nebyl stoprocentně naplněn, kampaň však považujeme za úspěšnou. Mimo obecného prostoru, kde se o Ježíši nejedenkrát psalo a mluvilo jsme v několika městech mohli vidět i proměnu místní církevní kultury.
Všechen vděk a sláva patří našemu Otci v nebi.

Iniciativu podporují

Armáda spásy

Armáda spásy je denominace, která vzešla z hnutí založeného kolem roku 1865 v Londýně Williamem a Catherin Boothovými. Roku 1919 Armáda spásy dorazila i do ČR, kde od té doby (s výjimkou doby komunismu) zde i působí. Cílem Armády Spásy je přivádět lidi ke Kristu a sloužit chudým. 

Evangelizační exploze

Evangelizační Exploze je hnutí, které založil v roce 1962 Dr. D. James Kennedy v USA. Rozšířilo do všech národů světa a momentálně je opravdu funkční v téměř 100 zemích.
Vizí EE je: „Každý národ vystrojuje každou národnostní skupinu a každou věkovou skupinu, aby svědčila každému člověku.“
Chceme tedy být součástí proměny světa, tím že budeme pro Kristovu církev katalyzátorem, který bude působit, aby církev vydávala svědectví a násobila se.
V současné době se aktivně zapojuje do celosvětového hnutí GoMovement.

Evangelizační exploze Česká republika

LeaderImpact – PrimeNet

LeaderImpact je dobrovolnické hnutí lídrů, kteří se snaží mít trvalý dopad.

Společně vyzývají všechny vedoucí pracovníky, aby prostřednictvím rozvoje svého osobního, profesního a duchovního života dosáhli více.

Prací skupin, akcí, exkurzí a komunikace se naše celosvětová síť rozrůstá a ovlivňuje města, národy a celý svět.

LeaderImpact - PrimeNet

Kristus pro každého

„KRISTUS PRO KAŽDÉHO, z.s. (KPK) je křesťanský spolek se sídlem v Hradci Králové. Již od roku 1991 působí na celém území České republiky a spolupracuje s církvemi evangelického zaměření a dalšími přáteli této práce, kteří se ztotožňují s cílem a principy naší činnosti.

Věroučným základem sdružení je vyznání víry Světové evangelické aliance. V mezinárodním měřítku jsme napojeni na misijní hnutí Every Home for Christ, které nyní působí ve 151 zemích celého světa. Jsme nevýdělečnou organizací, veškerou literaturu poskytujeme zájemcům pro osobní potřebu zdarma. Zdrojem financování všech aktivit jsou dobrovolné příspěvky přátel ze zahraniční i tuzemska.

Prostřednictvím pestré nabídky námi vydávané i další křesťanské literatury usilujeme o to, aby se veřejnost v České republice seznámila se základy křesťanské víry. V oblasti biblického vzdělávání nabízíme především biblický kurz podle Janova evangelia. Zdrojem informací pro všechny příznivce naší práce je časopis Oběžník KPK, který vychází dvakrát ročně.

Kristus pro každého

Zasáhnout svět

Cílem organizace Zasáhnout svět je zasáhnout Českou a Slovenskou republiku dobrou zprávou o Ježíši Kristu. Věříme, že nejen Afrika, ale i postmoderní Evropa může být zasažena a proměněna Božím Slovem a Duchem. Boží Slovo zůstává živé, ostré a účinné bez ohledu na společenskou a kulturní atmosféru. Evangelium Ježíše Krista zůstává i ve 21. století Boží mocí ke spasení každého člověka, avšak pouze tehdy, nezůstává-li na policích teologických knihoven, ale je kázáno nevěřícím. Boží slovo říká: „Jak mohou uvěřit v Toho, o němž neslyšeli? A jak uslyší bez kazatele? A jak jim může někdo kázat, aniž by byl poslán?“ Věříme, že i mezi námi v České a Slovenské republice, tady a teď, žijí lidé, které si Bůh chce použít pro kázání evangelia zástupům.

Zasáhnout svět

Otevřené nebe

Konference Otevřené nebe je platforma pro spolupráci jednotlivců, místních církví a organizací. Zastřešuje také školu a konference pro pastory a vedoucí. Jsme partnerem polské organizace Nations On Fire. Naším cílem je vyzbrojování věřících k dílu služby. Chceme vidět manifestaci Božího království skrze znamení a zázraky v této generaci.

Otevřené nebe

Connect Disciples Prague

Connect je služba na vyzbrojování učedníků fungující pod CBH Praha. Vedeme pravidelná setkání, vytváříme materiály a nahrávky a po republice napříč denominacemi pořádáme National Revival Campy. Vše za účelem tréninku věřících v identitě a chození v Boží moci.

Materiály a více o nás naleznete na:
https://www.connectdisciples.eu/

Logo Connect
Stašek Bubík

Stašek Bubík

Pastor CBH Praha

Jiří Oubrecht

Jiří Oubrecht

Pastor CBH Sedlčany

Honza Folbrecht

Pastor Hope České Budějovice

Přemysl Kopeček

Armáda spásy, Praha

Sváťa Dysmas

Sváťa Dysmas

Pastor AC Olomouc

Michal Krchňák

Michal Krchňák

národní ředitel EE ČR

Dan Drápal

Dan Drápal

Pastor KS Zlaté Hory

Miroslav Bísek

Miroslav Bísek

kazatel CASD Tachov

Jiří Čihulka

Jiří Čihulka

pastor My Father´s House, Turnov

Peter Kuba

Peter Kuba

pastor Milost

Peter Lakomý

Petr Lakomý

pastor Milost Ostrava

Vladimír Kocman

Vladimír Kocman

pastor Milost České Budějovice

David Symon

David Symon

misijní pastor CBH Praha

David Novák

David Novák

předseda Rady CB

Jakub Hauzner

Jakub Hauzner

pastor KS Dobrá Zpráva Jablonec nad Nisou

Jan Spěváček

Jan Spěváček

pastor CB Sušice

Tomáš Süss

Tomáš Süss

pastor CBH Praha

Marek Valda

Marek Valda

vikář CB Děčín

Petr Kukla

Petr Kukla

pastor CžB sbor Teplice

Olga Zdeňková s manželem

Olga Zdeňková

pastor AS Karlovy Vary

Ramil Šambazov

Ramil Šambazov

pastor Mana AC Strakonice

Pavel Bubík

Pavel Bubík

2. zástupce biskupa AC

Michal Vaněk

Michal Vaněk

pastor Slovo života Brno

Olga Zdeňková s manželem

Tomáš Krajník

pastor KS Česká Lípa

Petr Škopek

Petr Škopek

pastor AC Třeboň

Barbara Folbrechtová

Barbara Folbrechtová

pastor Č. Budějovice

Jiří Musil

Jiří Musil

Kazatel CB Elim Písek

Olin Kadlec CB Klatovy

Olin Kadlec

pastor CB Klatovy

Barbara Folbrechtová

Eliška a Karel Wagnerovi

pastoři KS Život Liberec

Josef Bajzík

Josef Bajzík

Služebník, Praha

Pavel Pavko Novotný

Pavel Pavko Novotný

Služebník, Brno

Anna Fojtová

Anna Fojtová

Služebnice, Blansko

Jan Selnekovič

Služebník, Nové Město pod Smrkem

Pavlína Oubrechtová

Ředitelka, Hospic Křídla

Lady Zika

Služebnice, Praha

Andy Janeta

Služebník, Liberec

Sváťa Dysmas

Jaromír Biolek

Služebník, Týnec nad Sázavou

Terry Brown

Terry Brown

Ředitel LeaderImpact/PrimeNet

Alžběta Špičáková

Alžběta Špičáková

Služebnice, Kristus pro každého

Huňka Vlastimil

Vlastimil Huňka

Služebník

Filip Mazúr

Filip Mazúr

Služebník, Chrudim

Carolyn Maiden & Cindy Riley

Breath of the Spirit Minstry, Praha

Pokud se chcete k iniciativě připojit i vy, přidejte se do interaktivní mapy.