O iniciativě

„Národní probuzení“ je iniciativa, které jde o to, aby se evangelium během měsíce listopadu 2023 dostalo ke každému člověku v Česku. Nejde nám tedy o jednu velkou evangelizační akci, ale o měsíc oslavy evangelia, kde se lidé budou s evangeliem setkávat všude: v MHD, v novinách, v poštovních schránkách, na billboardech, na sociálních sítích, v médiích i osobně.

Více o vizi

Abychom se na Národní probuzení kvalitně připravili a vizi společně ještě lépe uchopili, přikládáme rozhovor Josefa Bajzíka pro Radio Wave. Kromě toho pořádáme ZOOM meetingy, obědy pro pastory, faráře a vedoucí, rozesíláme každý měsíc newsletter „Boží zprávy“ a v neposlední řadě pořádáme sérii přípravných akcí, tak zvané National Revival Campy.

Hnutí bezejmenných

Dalším hnutím svatých bude hnutí bezejmenných.
Věříme, že příští hnutí Božího lidu se nebude týkat velkých jmen, ale jednotlivých věřících, jako jste vy a já. Věříme, že každý z nás může být součástí plánu, který má Pán uskutečnit v České republice a v Evropě.

Realizace

Uvědomujeme si, že vize je poměrně rozsáhlá a že ji nemůže uskutečnit jednotlivec nebo malá skupina lidí. Proto jsme s touto vizí oslovili všechny denominace, jednotlivé sbory i křesťanská média a festivaly.

Od ledna do října plánujeme sadu přípravných akcí „NRC“. Na nich budeme mluvit na témata evangelizace, proroctví, identita v Kristu a ihned to uvedeme do praxe. Samozřejmě na akcích proběhne sdílení o iniciativě.

Během listopadu pak chceme dostat evangelium ke každému člověku v Česku. Předpokládáme, že kampaně budou probíhat vždy v rámci jednotlivých měst a okolí.

Finance

Kampaně v jednotlivých městech budou hrazeny zúčastněnými sbory. Vzhledem k tomu, že oslovení lidé budou směřovat do těchto sborů, zdá se nám to spravedlivé. Kromě toho lze příspěvky posílat na centrální účet. Tyto peníze půjdou na správu iniciativy, přípravné akce, některé materiály a případně na kampaně v regionálních městech. Klidně do poznámky uveďte, na co chcete peníze použít. Centrální účet je 2000711397/2010, VS 320.

Přesah

Chápeme, že jednorázová událost pravděpodobně Českou republiku nezmění. Naopak měsíční kampaň, během níž budeme intenzivně sdílet evangelium, přinese kýžený průlom a bude katalyzátorem duchovní proměny společnosti a následně i její morální obnovy. Zvláště pokud během ní bude náš Bůh vyslyšen a předem podpořen intenzivními modlitbami.

Iniciativu podporují

Denominace a organizace

Armáda spásy

Armáda spásy je denominace, která vzešla z hnutí založeného kolem roku 1865 v Londýně Williamem a Catherin Boothovými. Roku 1919 Armáda spásy dorazila i do ČR, kde od té doby (s výjimkou doby komunismu) působí. Cílem Armády Spásy je přivádět lidi ke Kristu a sloužit chudým. 

Evangelizační exploze

Evangelizační Exploze je hnutí, které založil v roce 1962 Dr. D. James Kennedy v USA. Rozšířilo do všech národů světa a momentálně je opravdu funkční v téměř 100 zemích.
Vizí EE je: „Každý národ vystrojuje každou národnostní skupinu a každou věkovou skupinu, aby svědčila každému člověku.“
Chceme tedy být součástí proměny světa, tím že budeme pro Kristovu církev katalyzátorem, který bude působit, aby církev vydávala svědectví a násobila se.
V současné době se aktivně zapojuje do celosvětového hnutí GoMovement.

Evangelizační exploze Česká republika

LeaderImpact – PrimeNet

LeaderImpact je dobrovolnické hnutí lídrů, kteří se snaží mít trvalý dopad.

Společně vyzývají všechny vedoucí pracovníky, aby prostřednictvím rozvoje svého osobního, profesního a duchovního života dosáhli více.

Prostřednictvím skupin, akcí, exkurzí a komunikace se naše celosvětová síť rozrůstá a ovlivňuje města, národy a celý svět.

LeaderImpact - PrimeNet

Kristus pro každého

„KRISTUS PRO KAŽDÉHO, z.s. (KPK) je křesťanský spolek se sídlem v Hradci Králové. Již od roku 1991 působí na celém území České republiky a spolupracuje s církvemi evangelického zaměření a dalšími přáteli této práce, kteří se ztotožňují s cílem a principy naší činnosti.

Věroučným základem sdružení je vyznání víry Světové evangelické aliance. V mezinárodním měřítku jsme napojeni na misijní hnutí Every Home for Christ, které nyní působí ve 151 zemích celého světa. Jsme nevýdělečnou organizací, veškerou literaturu poskytujeme zájemcům pro osobní potřebu zdarma. Zdrojem financování všech aktivit jsou dobrovolné příspěvky přátel ze zahraniční i tuzemska.

Prostřednictvím pestré nabídky námi vydávané i další křesťanské literatury usilujeme o to, aby se veřejnost v České republice seznámila se základy křesťanské víry. V oblasti biblického vzdělávání nabízíme především biblický kurz podle Janova evangelia. Zdrojem informací pro všechny příznivce naší práce je časopis Oběžník KPK, který vychází dvakrát ročně.

Kristus pro každého

ZASÁHNOUT SVĚT

Cílem organizace Zasáhnout svět je zasáhnout Českou a Slovenskou republiku dobrou zprávou o Ježíši Kristu. Věříme, že nejen Afrika, ale i postmoderní Evropa může být zasažena a proměněna Božím Slovem a Duchem. Boží Slovo zůstává živé, ostré a účinné bez ohledu na společenskou a kulturní atmosféru. Evangelium Ježíše Krista zůstává i ve 21. století Boží mocí ke spasení každého člověka, avšak pouze tehdy, nezůstává-li na policích teologických knihoven, ale je kázáno nevěřícím. Boží slovo říká: „Jak mohou uvěřit v Toho, o němž neslyšeli? A jak uslyší bez kazatele? A jak jim může někdo kázat, aniž by byl poslán?“ Věříme, že i mezi námi v České a Slovenské republice, tady a teď, žijí lidé, které si Bůh chce použít pro kázání evangelia zástupům.

Zasáhnout svět

OTEVŘENÉ NEBE

Konference otevřené nebe je platforma pro spolupráci jednotlivců, místních církví a organizací. Zastřešuje také školu a konference pro pastory a vedoucí. Jsme partnerem polské organizace Nations on fire. Naším cílem je vyzbrojování věřících k dílu služby. Chceme vidět manifestaci Božího království skrze znamení a zázraky v této generaci.

Otevřené nebe

Pastoři, vedoucí církví 

Stašek Bubík

Stašek Bubík

Pastor CBH Praha

Jiří Oubrecht

Jiří Oubrecht

Pastor CBH Sedlčany

Honza Folbrecht

Pastor Hope České Budějovice

Přemysl Kopeček

Armáda spásy, Praha

Sváťa Dysmas

Sváťa Dysmas

Pastor AC Olomouc

Michal Krchňák

Michal Krchňák

národní ředitel EE ČR

Dan Drápal

Dan Drápal

Pastor KS Zlaté Hory

Miroslav Bísek

Miroslav Bísek

kazatel CASD Tachov

Jiří Čihulka

Jiří Čihulka

pastor My Father´s House, Turnov

David Symon

David Symon

misijní pastor CBH Praha

Tomáš Süss

Tomáš Süss

pastor CBH Praha

Ramil Šambazov

Ramil Šambazov

pastor Mana AC Strakonice

Petr Škopek

Petr Škopek

pastor AC Třeboň

Peter Kuba

Peter Kuba

pastor Milost

David Novák

David Novák

předseda Rady CB

Marek Valda

Marek Valda

vikář CB Děčín

Pavel Bubík

Pavel Bubík

2. zástupce biskupa AC

Barbara Folbrechtová

Barbara Folbrechtová

pastor Č. Budějovice

Peter Lakomý

Petr Lakomý

pastor Milost Ostrava

Jakub Hauzner

Jakub Hauzner

pastor KS Dobrá zpráva

Petr Kukla

Petr Kukla

pastor CžB sbor Teplice

Michal Vaněk

Michal Vaněk

pastor Slovo života Brno

Jiří Musil

Jiří Musil

Kazatel CB Elim Písek

Vladimír Kocman

Vladimír Kocman

pastor Milost České Budějovice

Jan Spěváček

Jan Spěváček

pastor CB Sušice

Olga Zdeňková s manželem

Olga Zdeňková

pastor AS Karlovy Vary

Olga Zdeňková s manželem

Tomáš Krajník

pastor KS Česká Lípa

Olin Kadlec CB Klatovy

Olin Kadlec

pastor CB Klatovy

Barbara Folbrechtová

Eliška a Karel Wagnerovi

pastoři KS Život Liberec

Služebníci

Josef Bajzík

Josef Bajzík

Služebník, Praha

Pavel Pavko Novotný

Pavel Pavko Novotný

Služebník Brno

Anna Fojtová

Anna Fojtová

Služebnice, Blansko

Jan Selnekovič

Služebník, Nové Město pod Smrkem

Pavlína Oubrechtová

Ředitelka, Hospic Křídla

Terry Brown

Terry Brown

Ředitel LeaderImpact/PrimeNet

Lady Zika

Služebnice, Praha

Alžběta Špičáková

Alžběta Špičáková

Služebnice, Kristus pro každého

Andy Janeta

Služebník

Huňka Vlastimil

Vlastimil Huňka

Služebník

Sváťa Dysmas

Jaromír Biolek

Služebník, Týnec nad Sázavou

Filip Mazúr

Filip Mazúr

Služebník, Chrudim

Carolyn Maiden & Cindy Riley

Breath of the Spirit Minstry, Praha

Pokud se chcete k iniciativě připojit i vy, přidejte se do interaktivní mapy.

O nás

Connect Disciples Prague

Cílem Connectu jako služby na vyzbrojování učedníků je dostat na Boží žeň co nejvíce dělníků v co nejkratším čase. 

Všimli jsme si, že běžným cílem církve je zasáhnout lidi, vyzbrojit je a poté je uvolnit pro další službu Pánovi. A právě s vyzbrojením učedníků a s jejich uvolněním pro další službu pomáháme. Duchovní růst lidí, kteří již žijí s Pánem, je totiž klíčový pro šíření evangelia nejen po Čechách, ale i po celém světě.

Vyzbrojený učedník Ježíše Krista musí umět jednat nejen ve fyzickém, ale i v duchovním světě. Proto potřebujeme znát svoji identitu jakožto Božích synů a dcer, svoji pozici v duchovním světě a jeho fungování, a také Boží moc. Chceme tedy vyučování o naší identitě, jakožto Božích synů a dcer, a jednání v moci Ducha pomocí služeb na vyzbrojování učedníků dostat napříč denominacemi do každého okresu České republiky.